Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai
Haloterapijos paslaugos

Suaugusiajam (nuo 16 m.)

1 apsilankymas

12 €

Vaikui (nuo 5 m. iki 16 m.)

1 apsilankymas

6 €

Vaikui su lydinčiu suaugusiuoju

1 apsilankymas

11 €